[Zanieczyszczenie drogi publicznej] - Art. 91. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 91. - [Zanieczyszczenie drogi publicznej] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  91.  [Zanieczyszczenie drogi publicznej]

Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.