Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.281 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2021 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  90.  [Tamowanie lub utrudnianie ruchu]

Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,

podlega karze grzywny albo karze nagany.