[Dopuszczenie małoletniego do przebywania na drodze publicznej] - Art. 89. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 89. - [Dopuszczenie małoletniego do przebywania na drodze publicznej] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  89.  [Dopuszczenie małoletniego do przebywania na drodze publicznej]

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego,

podlega karze grzywny albo karze nagany.