[Prowadzenie nieoświetlonego pojazdu] - Art. 88. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 88. - [Prowadzenie nieoświetlonego pojazdu] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  88.  [Prowadzenie nieoświetlonego pojazdu]

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia,

podlega karze grzywny.