[Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu] - Art. 87. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 87. - [Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 16 września 2022 r.
Art.  87.  [Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu]
§  1.  6
 Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

§  1a. 
Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
§  2.  7
 Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,

podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

§  3. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
§  4. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.
6 Art. 87 § 1 zmieniony przez art. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2328) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
7 Art. 87 § 2 zmieniony przez art. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2328) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.