[Znakowanie dróg wewnętrznych] - Art. 85a. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 85a. - [Znakowanie dróg wewnętrznych] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  85a.  [Znakowanie dróg wewnętrznych]
§  1. 
Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny.
§  2. 
Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności.