[Samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków] - Art. 85. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 85. - [Samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  85.  [Samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków]
§  1. 
Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§  2. 
Tej samej karze podlega, kto samowolnie niszczy, uszkadza, usuwa lub ustawia znak turystyczny.
§  3. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.