[Nieoznaczenie wbrew obowiązkowi przeszkody w ruchu] - Art. 84. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 84. - [Nieoznaczenie wbrew obowiązkowi przeszkody w ruchu] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  84.  [Nieoznaczenie wbrew obowiązkowi przeszkody w ruchu]

Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze,

podlega karze aresztu albo grzywny.