Art. 78. - [Drażnienie lub płoszenie zwierzęcia] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r. do: 21 czerwca 2023 r.
Art.  78.  [Drażnienie lub płoszenie zwierzęcia]

Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.