[Niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych] - Art. 74. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 74. - [Niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  74.  [Niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych]
§  1. 
Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub napisy ostrzegające o grożącym niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka albo ogrodzenie lub inne urządzenie zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§  2. 
W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego, a także orzec podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób.