[Naruszenie przepisów porządkowych] - Art. 54. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - [Naruszenie przepisów porządkowych] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  54.  [Naruszenie przepisów porządkowych]

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych,

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.