Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.821 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 29 listopada 2020 r.
Art.  54.  [Naruszenie przepisów porządkowych]

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych,

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.