[Zakłócenie spokoju lub porządku publicznego] - Art. 51. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Zakłócenie spokoju lub porządku publicznego] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  51.  [Zakłócenie spokoju lub porządku publicznego]
§  1. 
Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§  2. 
Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§  3. 
Podżeganie i pomocnictwo są karalne.