[Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym] - Art. 50a. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 50a. - [Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  50a.  [Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym]
§  1. 
Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł.

§  1a. 
Tej samej karze podlega, kto będąc uczestnikiem przejazdu zorganizowanej grupy uczestników masowej imprezy sportowej, posiada przedmioty określone w § 1 lub wyroby pirotechniczne.
§  2. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 1a orzeka się przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy.