Art. 49. - [Lekceważenie Narodu Polskiego i konstytucyjnych organów] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2021 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  49.  [Lekceważenie Narodu Polskiego i konstytucyjnych organów]
§  1. 
Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom,

podlega karze aresztu albo grzywny.

§  2. 
Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.