Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.821 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 29 listopada 2020 r.
Art.  49.  [Lekceważenie Narodu Polskiego i konstytucyjnych organów]
§  1.  Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom,

podlega karze aresztu albo grzywny.

§  2.  Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.