[Kolizja ustaw w czasie] - Art. 2. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Kolizja ustaw w czasie] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 16 września 2022 r.
Art.  2.  [Kolizja ustaw w czasie]
§  1. 
Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia wykroczenia, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.
§  2. 
Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty orzeczeniem nie jest już zabroniony pod groźbą kary, ukaranie uważa się za niebyłe.