[Zaśmiecanie miejsc publicznych] - Art. 145. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 145. - [Zaśmiecanie miejsc publicznych] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  145.  22 [Zaśmiecanie miejsc publicznych]
§  1. 
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,

podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

§  2. 
Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.
§  3. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
22 Art. 145 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.