Art. 145. - [Zaśmiecanie miejsc publicznych] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  145.  [Zaśmiecanie miejsc publicznych]
§  1. 
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,

podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

§  2. 
Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.
§  3. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.