[Utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego] - Art. 143. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 143. - [Utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  143.  [Utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego]
§  1. 
Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub ławkę,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§  2. 
W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.