[Ukrywanie towaru lub odmowa jego sprzedaży] - Art. 135. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 135. - [Ukrywanie towaru lub odmowa jego sprzedaży] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  135.  [Ukrywanie towaru lub odmowa jego sprzedaży]

Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru,

podlega karze grzywny.