[Kradzież lub przywłaszczenie] - Art. 119. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2021.2008 t.j. - OpenLEX

Art. 119. - [Kradzież lub przywłaszczenie] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 16 września 2022 r.
Art.  119.  [Kradzież lub przywłaszczenie]
§  1. 
Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§  2. 
Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§  3. 
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§  4. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.