[Złośliwe niepokojenie drugiego człowieka] - Art. 107. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 107. - [Złośliwe niepokojenie drugiego człowieka] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  107.  [Złośliwe niepokojenie drugiego człowieka]

Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.