[Dopuszczenie do przebywania małoletniego w okolicznościach niebezpiecznych] - Art. 106. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 106. - [Dopuszczenie do przebywania małoletniego w okolicznościach niebezpiecznych] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  106.  [Dopuszczenie do przebywania małoletniego w okolicznościach niebezpiecznych]

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka,

podlega karze grzywny albo karze nagany.