Art. 103a. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 103a. - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  103a. 

(uchylony).