[Uchylanie się od obowiązku świadczeń w celu utrzymania drogi w należytym stanie] - Art. 103. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 103. - [Uchylanie się od obowiązku świadczeń w celu utrzymania drogi w należytym stanie] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  103.  [Uchylanie się od obowiązku świadczeń w celu utrzymania drogi w należytym stanie]

Kto bez ważnej przyczyny uchyla się od nałożonego obowiązku świadczeń osobistych lub rzeczowych, mających na celu zwalczanie zagrożenia przerwania komunikacji na skutek zasp śnieżnych, powodzi lub usuwisk, albo wykonuje te świadczenia nienależycie,

podlega karze grzywny albo karze nagany.