[Niezachowanie należytego stanu zjazdu z drogi] - Art. 102. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 102. - [Niezachowanie należytego stanu zjazdu z drogi] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  102.  [Niezachowanie należytego stanu zjazdu z drogi]

Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.