[Nieoczyszczenie drogi wbrew obowiązkowi] - Art. 101. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 101. - [Nieoczyszczenie drogi wbrew obowiązkowi] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  101.  [Nieoczyszczenie drogi wbrew obowiązkowi]

Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.