[Uszkodzenie drogi publicznej] - Art. 100. - Kodeks wykroczeń. - Dz.U.2022.2151 t.j. - OpenLEX

Art. 100. - [Uszkodzenie drogi publicznej] - Kodeks wykroczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2151 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r. do: 17 kwietnia 2026 r.
Art.  100.  [Uszkodzenie drogi publicznej]

Kto:

1)
zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
2)
włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi,
3)
uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną,
4)
wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.