[Nieważne karty do głosowania] - Art. 73. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 73. - [Nieważne karty do głosowania] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  73.  [Nieważne karty do głosowania]

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie są nieważne.