Art. 53. - [Udzielenie pomocy w głosowaniu wyborcy niepełnosprawnego] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2408 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r.
Art.  53.  [Udzielenie pomocy w głosowaniu wyborcy niepełnosprawnego]

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać inna osoba, z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania.