Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.684 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2019 r. do: 11 listopada 2019 r.
Art.  41a.  [Wygląd i sposób wykonania urny wyborczej]
§  1.  Urna wyborcza jest wykonana z przezroczystego materiału.
§  2.  Urna wyborcza jest wykonana w taki sposób, aby:
1) w czasie głosowania nie było możliwe wrzucenie kart do urny w inny sposób niż przez przeznaczony do tego otwór;
2) nie było możliwe wyjęcie kart z urny przed otwarciem urny, o którym mowa w art. 71 § 1, ani wysypanie się kart z urny.
§  3.  Wzory urn wyborczych ustala Państwowa Komisja Wyborcza uwzględniając rodzaj i wielkość obwodów głosowania.