[Wybory przedterminowe. Termin upływu kadencji radnych wybranych w wyborach przedterminowych] - Art. 389. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 389. - [Wybory przedterminowe. Termin upływu kadencji radnych wybranych w wyborach przedterminowych] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  389.  [Wybory przedterminowe. Termin upływu kadencji radnych wybranych w wyborach przedterminowych]
§  1. 
W przypadkach określonych ustawami przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach i w trybie przepisów kodeksu.
§  2. 
Kadencja radnych i rad wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie art. 371.