Art. 38. - [Głosowanie osobiste] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2408 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r.
Art.  38.  [Głosowanie osobiste]
§  1. 
Głosować można osobiście, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 7.
§  2. 
Głosowaniem osobistym jest również głosowanie korespondencyjne.