Art. 338. - [Stosowanie odpowiednich przepisów o wyborach do Sejmu] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2408 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r.
Art.  338.  [Stosowanie odpowiednich przepisów o wyborach do Sejmu]

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy działu III kodeksu.