[Ogłoszenie informacji o utworzonych komitetach wyborczych] - Art. 302. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 302. - [Ogłoszenie informacji o utworzonych komitetach wyborczych] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  302.  [Ogłoszenie informacji o utworzonych komitetach wyborczych]

Państwowa Komisja Wyborcza informację o utworzonych komitetach wyborczych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.