[Limity wydatków na agitację wyborczą w formie reklamy] - Art. 136. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 136. - [Limity wydatków na agitację wyborczą w formie reklamy] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  136.  [Limity wydatków na agitację wyborczą w formie reklamy]

Wydatki komitetu wyborczego na agitację wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy, w tym w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe, nie mogą przekraczać 80% limitu, o którym mowa w art. 135.