Art. 127. - [Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2408 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r.
Art.  127.  [Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego]
§  1. 
Za gospodarkę finansową komitetu wyborczego odpowiedzialny jest i prowadzi ją jego pełnomocnik finansowy.
§  2. 
Pełnomocnikiem finansowym nie może być:
1)
kandydat w wyborach;
2)
pełnomocnik wyborczy, z zastrzeżeniem art. 403 § 5 pkt 1;
3)
funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego.
§  3. 
Można być pełnomocnikiem finansowym tylko jednego komitetu wyborczego.