[Jawność finansowania kampanii wyborczej] - Art. 125. - Kodeks wyborczy. - Dz.U.2022.1277 t.j. - OpenLEX

Art. 125. - [Jawność finansowania kampanii wyborczej] - Kodeks wyborczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1277 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  125.  [Jawność finansowania kampanii wyborczej]

Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne.