Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1319 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Art.  125.  [Jawność finansowania kampanii wyborczej]

Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne.