Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.22.103 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.
Art.  311-325. 2

(uchylone).

.................................................

2 Art. 311-325 uchylone przez art. 216 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.69.13.98) z dniem 1 stycznia 1970 r.