Art. 7. - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1467 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  7.  4

 (uchylony).

4 Art. 7 uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 października 2022 r.