[Odszkodowanie za działalność konkurencyjną] - Art. 57. - Kodeks spółek handlowych. - Dz.U.2022.1467 t.j. - OpenLEX

Art. 57. - [Odszkodowanie za działalność konkurencyjną] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1467 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  57.  [Odszkodowanie za działalność konkurencyjną]
§  1. 
Każdy wspólnik ma prawo żądać wydania spółce korzyści, jakie osiągnął wspólnik naruszający zakaz konkurencji, lub naprawienia wyrządzonej jej szkody.
§  2. 
Roszczenia, o których mowa w § 1, przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, gdy wszyscy pozostali wspólnicy dowiedzieli się o naruszeniu zakazu, nie później jednak niż z upływem trzech lat.
§  3. 
Przepisy § 1 i § 2 nie ograniczają uprawnień wspólników, o których mowa w art. 63.