[Zakaz konkurencji w spółce jawnej] - Art. 56. - Kodeks spółek handlowych. - Dz.U.2022.1467 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Zakaz konkurencji w spółce jawnej] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1467 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  56.  [Zakaz konkurencji w spółce jawnej]
§  1. 
Wspólnik obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki.
§  2. 
Wspólnik nie może, bez wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych wspólników, zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej, partner, komplementariusz lub członek organu spółki.