Art. 552. - [Dzień przekształcenia, wykreślenie spółki przekształcanej] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2021 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Art.  552.  [Dzień przekształcenia, wykreślenie spółki przekształcanej]

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.