[Odpowiedzialność członków organów za wyrządzoną szkodę] - Art. 483. - Kodeks spółek handlowych. - Dz.U.2020.1526 t.j. - OpenLEX

Art. 483. - [Odpowiedzialność członków organów za wyrządzoną szkodę] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1526 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  483.  [Odpowiedzialność członków organów za wyrządzoną szkodę]
§  1. 
Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.
§  2. 
Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.