§ 2. - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.18 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2024 r.
§  2. 
Do protokołów rady nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów zarządu.