Art. 300(1). - [Zawiązanie prostej spółki akcyjnej] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1467 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  3001 [Zawiązanie prostej spółki akcyjnej]
§  1. 
Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§  2. 
Spółka nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
§  3. 
Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.
§  4. 
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.