Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2021 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Art.  22.  [Definicja spółki jawnej; odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej]
§  1.  Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.
§  2.  Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31.