Art. 181. - [Zbycie części udziału] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.18 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2024 r.
Art.  181.  [Zbycie części udziału]
§  1. 
Jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział, umowa spółki może dopuścić zbycie części udziału.
§  2. 
W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych.