[Uprawnieni do sprawowania władzy rodzicielskiej] - Art. 93. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. - Dz.U.2020.1359 t.j. - OpenLEX

Art. 93. - [Uprawnieni do sprawowania władzy rodzicielskiej] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1359 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2020 r.
Art.  93.  [Uprawnieni do sprawowania władzy rodzicielskiej]
§  1. 
Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
§  2. 
Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Przepisy art. 107 i art. 109-111 stosuje się odpowiednio.