Art. 47(1). - [Skuteczność małżeńskich umów majątkowych względem osób trzecich] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2809 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2024 r.
Art.  471 [Skuteczność małżeńskich umów majątkowych względem osób trzecich]

Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.