Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1359 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2020 r.
Art.  35.  [Zakaz podziału majątku wspólnego podczas trwania wspólności ustawowej]

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.